logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Rekn ut kva du kan få ut av vassdraget ditt

Skriv inn høgdeskilnaden mellom inntak og turbin i det øvste feltet. I det neste feltet fyller du inn gjennomsnittleg avrenning pr kvadratkilometer. I det tredje feltet fyller du inn nedslagsfeltet. Trykk deretter på 'Kalkuler'. Svaret viser kor mykje kraft du teoretisk kan få ut av vassdraget ditt
.

Rekn ut teoretisk effekt:

Fallhøgde: m
Avrenning pr km2 : (l/sek)
Nedslagsfelt : km2

Teoretisk effekt: kw

Rekn ut røyrdiameter:

Vassmengde: l/s
Lengde på rørgate : m
Tillatt trykktap pga friksjon : bar (1 bar tilsvarar omlag 10 meter fall)

Teoretisk diameter på rørgate: cm

NB: Kalkulatoren krev ein nettlesar der JavaScript er tilgjengeleg.

Her er ein meir avansert formel i Excel
Budsjett-skjema i Excel

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda