logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Nordkraft øker på drift


Nordkraft har blant annet overtatt driften av Litleåna småkraftverk i Kvinavassdraget i Kvinesdal. Fallhøyden er 63 meter mens installert effekt er 2,8 MW. Årsproduksjonen er 8 GWH noe som gjør at det akkurat når størrelsen som utenlandske investorer særlig ser etter i Norge. Kraftverket kom i drift i 2012. Foto og faktainformasjon: Peltonman/Wikimedia Commons.
Nordkraft drifter stadig flere kraftverk for andre. Fra årskiftet økte driftsporteføljen betydelig.

Lagt ut 16/02-2018

Det nordlandsbaserte energiselskapet er et av flere som nå satser på å utnytte stordriftsfordeler for å tilby kostnadseffektiv drift til andre kraftverkseiere. 

- Nordkraft er godt i gang med sin strategi om å drive kraftverk for andre. Fra 1. januar har flere kraftverk kommet til i porteføljen. Disse er tre kraftverk i Ballangen, eid av Ballangen Energi, og et i Kvinesdal kommune i Vest-Agder. Det siste eies av SL Capital, som Nordkraft drifter flere småkraftverk for. I tillegg har Nordkraft driftsansvaret for Nygårdsfjellet vindpark, og får det samme ansvaret for vindparkene i Tysfjord og på Sortland som er under bygging. Alle disse tre for Fortum, skriver Nordkraft i en pressemelding. 


Les mer om verkene i Ballangen her. 

Les mer om verket i Kvinesdal her. Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda