logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Satser stort på drift


Richard Samslått er daglig leder i Dalane Kraft AS.
Dalane Kraft satser på å operere 60 småkraftverk for andre innen 2020 og vil tilby blant annet krafthandel, optimalisering, vedlikehold og fjernstyring.

Lagt ut 29/05-2018

Dalane Kraft AS er en del av det offentlig eide energikonsernet Dalane Energi. Selskapet etablerer seg med produktet «Kraftpakken» som en konkurrent til flere andre satsninger hvor småkraftaktører ønsker å drifte småkraftverk for andre. 

Daglig leder Richard Samslått i Dalane Kraft sier de ønsker å skille seg ut ved å tilby fullt operatørskap av småkraftverk på vegne av eierne. Det vil også si tjenester som myndighetskontakt, driftsleder høyspent, VTA, regnskap / rapportering og daglig ledelse.  Kundene kan her velge hvilke tjenester de ønsker å benytte seg av. Den siste tiden har han besøkt en rekke sentrale bransjeaktører for å fortelle om nysatsningen. 
 
- Responsen  har vært god og vi nærmer oss allerede avtale med et par aktører. Målet vårt er å sette både oss selv og kundene våre i stand til å takle lave kraftpriser. Vi skal levere kostnadseffektive løsninger av god kvalitet. Utgangspunktet for denne tilnærmingen var at vi så på hvordan vi kunne rigge våre egne kraftverk for best mulig å møte en usikker fremtid med store svingninger i kraftprisene. En av nøklene her er selvsagt å øke driftsvolumene, sier Samslått.

- Vi har et svært godt team av engasjerte og kompetente folk i Dalane Kraft og denne kompetansen ønsker vi nå å dele med andre. Samtidig stille hele konsernet seg bak denne satsningen, legger han til.  
 
Hovedfokus er småkraftverk i sørvestre del av Norge, beliggende mellom Bergen og Telemark, men også resten av landet er interessant etter hvert. 
 
- Utenfor primærområdet vil vi særlig tilby tjenester som ikke krever tilstedeværelse, men vi er også innstilt på bruke lokale partnere på drift, sier han. 
 
Dalane Energi holder til i Egersund og driver med sluttbrukersalg, kraftproduksjon og  nettvirksomhet.  Konsernet er eid av kommunene Egersund, Sokndal, Lund og Bjerkreim. Datterselskapet Dalane Kraft AS eier og driver følgende kraftproduksjon: 
 
Produksjon

Heleide kraftverk :  169 GWh 
 
Øgreyfoss,               65 GWh Eigersund       
Lindland,                 44 GWh Sokndal
Haukland,                20 GWh, Lund
Grødemfoss,            18 GWh, Eigersund
Honnefoss,               12 GWh  Eigersund
Drivdal                       8 GWh Lund
Løgjen                        2 GWh Lund
 
Deleide kraftverk :      30 GWh
 
Svåheia Vindpark        90 GWh, Eigersund
Vikeså                        18 GWh, Bjerkreim
Stølskraft                      6 GWh, Bjerkreim
 
 
Operatørskap                 43 GWh
 
2 kraftverk                       43 GWh
 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018

18/10-2018:
Norges Energidager