logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Ny trafo åpner for mye småkraft


Administrerende direktør Stein Valle i Nord-Salten Kraft. (Skjermdump fra www.distriktsenergi.no)
En ny trafo i Nordland åpner for småkraftinvesteringer tett inn på 500 millioner kroner. Administrerende direktør Stein Valle i Nord-Salten Kraft gleder seg stort over at Statnett nå endelig besluttet å investere 300 millioner kroner i Kobbvatnet transformatorstasjon

Lagt ut 06/06-2018

– Vi har arbeidet lenge for dette. Nå kan vi tilknytte mer fornybar produksjon i regionen og vi får en mye bedre forsyningssikkerhet. Dette åpner for investeringer i småkraftproduksjon for om lag 500 millioner kroner siden denne kraften nå kan transporteres ut i sentralnettet, sier Stein Valle til Distriktenergi.  

Nord-Salten Kraft AS  er lokalisert i Ulvsvåg på Hamarøy. Seslkapet eies i all hovedsak lokalt av kommunene Hamarøy, Steigen, Sørfold og Tysfjord, Salten Kraftsamband AS, og av private aksjonærer.

På sidene til Distriktsenergi  kan du lese mer om denne gladnyheten og se videointervju med Stein Valle.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018

18/10-2018:
Norges Energidager