logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

FSE-kurs i Stjørdal 6. september


Dagfinn Nilssen holder kurs under Småkraftdagane 2018.
3 år etter Småkraftforeningas forrige FSE-kurs i Trøndelag samles småkraftvakter på nytt til elsikkerhetsopplæring, denne gangen i Stjørdal 6. september kl. 10.30. På kursplanen videre står kurs i Hordaland 11. september og på Sand i Ryfylke 12. september. Det er ennå noen ledige plasser på kursene. Interesserte bør melde seg på snarest.

Lagt ut 23/08-2018

Kursene varer i 3,5 timer og tilfredsstiller kravene som DSB stiller til småkraftvakter som skal kunne betjene vern og brytere. Småkraftforeninga har oppnådd aksept for at det for et vanlig småkraftverk i foreninga er tilstrekkelig at FSE-kurset tas hvert 3. år, mot årlig som er hovedregelen i forskriften. Kursene er tilrettelagt både for småkraftvakter som trenger fornyelse av opplæringen etter 3 år og for vakter som ønsker å ta opplæringen for første gang.

På kursene blir viktige tema gjennomgått, som generell sikkerhetstenking, lovkrav til betjening av elektrisk utstyr, risikofaktorer, verneutstyr og oppgaver som en instruert person kan utføre. Dessuten blir det gitt den påkrevde opplæringen i førstehjelp med praktiske øvelser i hjerte- og lungeredning.

Seinere i høst arrangerer Småkraftforeninga kurs i Østlandsområdet, i Ørsta/ Volda og i Sogn og Fjordane. Småkraftforeninga har registrert de som har meldt interesse for kursene tidligere. Andre som ønsker mer informasjon, eller som vil melde seg på et av kursene, kan kontakte organisasjonsrådgiver Terje Engvik, e-post: terje@smakraftforeninga.no, tlf. 975 17 111.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda