logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Ny IK Vassdrag her!Retteiar for utarbeiding av internkontrollsystem etter vassdragslovgjevinga er no revidert av NVE. Last ned den nye utgåva her.

Lagt ut 10/09-2018

Den nye rettleiaren gir ei utdjuping av dei krava som følgjer av internkontrollforskrift for vassdragsanlegg, skirv NVE på sine nettsider. 
 
Alle vassdragstiltak som har konsesjon etter vassdragslovgjevinga er underlagt Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen, FOR-2011-10-28-1058 (Ik-vassdrag). NVE fører tilsyn med at krava som følgjer av forskrifta vert stetta, både gjennom tilsyn og gjennom revisjonar av internkontrollsystem.
 
Den reviderte rettleiaren gir døme på korleis dei ulike krav i forskrifta kan oppfyllast og kva som kan generere avvik ved revisjon av internkontrollsystem. 

Her finn du den nye rettleiaren. 


Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda