logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Tollvesenet

Aktuelle dokument

Innrapportering av produsert kraft og privat salg kvart kvartal, også innrapportering sjølv om det ikkje er privat salg fra kraftverket.

Frist for innrapportering og innbetaling av Forbruksavgift:
18. februar – 18. mai – 18. august – 18. november

Forbruksavgift av privat salg kan betalast med a konto og fast sum og med årsoppgjer 18 februar.

Koder på skjema

Kundenummeret hos Tollvesenet er identisk med organisasjonsnummeret du blant annet bruker i forbindelse med mva. 

EL 200 er koden for ordinært uttak, det som passerer målaren kvart kvartal – altså i praksis det som blir produsert. Slikt uttak belastast med full avgiftssats.
Om ein brukar tilleggskode 30 beregnast det ikkje avgift – denne koden gjeld kraft som blir leveret til annan registrert virksomhet, i praksis nettselskapet.
 
EL 100 er koden for a konto avgiftsbelastning. Denne brukast dersom kraften blir fakturert a konto og ikkje basert på målartall. Korrigeringar gjer ein ved årsoppgjer. Brukar ein tilleggskode 25, kan ein føre negativt tall dersom det er behov for det.
 
Ein annen kode som er verdt å vere oppmerksom på, er tilleggskode 67 (EL 200 – 67) – dette er kraft som forbrukast i kraftstasjonen i samband med produksjon. 

Eksempel:

I eksemplet har Kraft AS følgjande produksjon:
 
-       100 000 kWh selgast til nettselskap kvar termin
-          1 000 kWh selgast til avgiftspliktig formål kvar termin, her har ein måledata for forbruket
-             100 kWh brukast til oppvarming av kraftstasjonen kvar termin
-       Kraft selgast i tillegg til kunde utan at ein har måledata kvar termin, dette fakturerast a konto med 5 000 kroner kvar månad.
 
For de tre første kvartala ser da oppgavene ut som i filen Termin 1-3. For ordens skyld seier vi at alle terminane er identiske.
 
For fjerde kvartal kjem årsoppgjeret for a konto, og det viser seg at forbruket er totalt 175 060 kWh for heile året. Her trekkast først frå det som tidligere er rapportert med EL 100 (til saman 15 000 kroner). Deretter rapporteres heile forbruket for 2012 – noko som utgjer 20 001 kroner i avgift.

På avgiftsoppgaven skal avgiftstypen EL benyttes og følgende avgiftsgrupper for de forskjellige avgiftspliktige satsene/typer forbruk.
Avgiftsgruppe Avgiftsomfang Enhet Sats i øre
Term

100 Akontoutskrivinger kr 100,00
200 Ellers full sats kWh 11,61

For akontoinnbetalinger benyttes gruppekode 100. Enhet 1 blir da kroner, mengde 1 blir det avgiftsbeløpet som skal innbetales, og satsen i øre blir dermed 100,00. Det oppgis ikke antall kWh ved akontoinnbetalinger. Dette skjer først ved årsoppgjøret. Da fordeles årets kraftlevering på de relevante kategoriene og avgiftsberegnes, og det beløpet som er innbetalt a konto gjennom året, trekkes ut med kode EL100, tilleggskode 25.

Tilleggskode for EL 100:

25 fradrag for tidligere innbetalt a konto (brukes bare ved årsoppgjør)

Kode 25 - innbetalt a konto (bare ved oppgjør)
Koden skal benyttes for å fradragsføre det totale beløpet som er innbetalt a konto. Det skal ved årsoppgjøret fremgå av avgiftsoppgaven hvilke type forbruk som innrapporteres, dvs. hvilken avgiftskode det faktiske forbruket i akontoperioden er knyttet til, når årsoppgjøret foreligger.

For elektrisk kraft skal det bare oppgis antall og enhet (i kWh) i kolonnene 18 og 19

Oppgaven skal sendast til den enkelte tollregion:

Tollregion Oslo og Akershus
Postboks 8122
Dep.
0032 Oslo
 
Tollregion Øst-Norge (Østfold, Hedmark og Oppland)
Postboks 180
1601 Fredrikstad
 
Tollregion Sør-Norge (Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder)
Boks 247
4663 Kristiansand
 
Tollregion Vest-Norge (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal)
Postboks 1893-95 Nordnes
5817 Bergen
 
Tollregion Midt-Norge (Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland)
Postboks 9475 Sluppen
7495 Trondheim

 
Tollregion Nord-Norge (Troms og Finnmark)
Postboks 2133
9267 Tromsø

Innbetaling av Forbruksavgift med frister 18. februar – 18. mai – 18. august – 18. november til konto nr 6345 05 01184

Registreringa kan også gjerast elektronisk, info er å finne på Tollvesenet sine nettider.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda