logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Innrapportering

  • Tollvesenet
    Innrapportering av produsert kraft og privat salg kvart kvartal, også innrapportering sjølv om det ikkje er privat salg fra kraftverket.

  • Elsertifikatplikt på kraft selt privat
    Kraftprodusentar som tar ut kraft til eige bruk eller sel direkte til eigne kundar er el.sertifikatpliktige, og må registrere seg i NECS. Her finn du all den informasjonen du treng for å gjere dette etter regelverket.

Småkraftforeningas informasjonsarbeid rundt det å drive kraftverk er under stadig utvikling. Vi legger ut ny informasjon etter hvert som den er klar. Oversikten er derfor foreløpig ikke komplett.Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018

18/10-2018:
Norges Energidager