logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Kraftsalg

  • Nordpool spot
  • Småkraftavtalen
    I tillegg til vannføringen er kraftprisen den viktigste faktoren for inntekter til kraftverket. Som produsent kan du også hente ut en merverdi i form av grønne verdier. Dette kan være Elsertifikater og Opprinnelsesgarantier. Småkraftforeninga har en gunstig avtale med Skagerak Energi på dette området.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018

18/10-2018:
Norges Energidager