Søk

Alle innlegg som video og PDF

(31/03-2023) Gjekk du glipp av detaljane i eit innlegg på Småkraftdagane 2023? Dei fleste innslaga frå scena ligg nå som video…

FSE-kurs på Småkraftdagane: Ledige plassar

(17/03-2023) Det ser ut til å bli rekordoppslutning om Småkraftdagane på Qualitye Hotel Edvard Grieg i Bergen 27. - 29. mars.…

Teams-kurs i Småkraftforeninga sitt internkontrollsystem

(07/03-2023) Tilsynsstyresmaktene NVE og DSB krev at småkraftverka skal ha eit skriftleg internkontrollsystem. Småkraftforeninga har tilbod om det web-baserte systemet Kraftlosen.…
falleigaren
Nyhetsbrev
Småkraftforeninga
Rådhusgata 17, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog