Søk

Bjarte går for gull

(29/05-2020) Brødrene Dahl Vasskraft vert Hywer As og satsar på å ta ein større andel av det aukande norske markedet for…

Ber om økte sertifikatkvoter

(02/06-2020) I en høringsuttalelse ber Småkraftforeninga om økte sertifikatkvoter og at forbrukere skal slippe å betale overpris for elsertifikater. (meir…)

Varsler flom – vær føre var!

(29/05-2020) NVE varsler om fortsatt stor sannsynlighet for stor vårflom. Både Nord-Norge, Trøndelag og Sør-Norge er berørt på grunn av uvanlig…

KALENDER

Det er ingen komande hendingar på dette tidspunktet.

Nyhetsbrev
Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9, 0158 Oslo

E-post: post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78

Blog Blog Blog Blog