Positiv innstilling til verneplan

Fredag 18. februar skal stortinget behandle supplering til verneplan. Men ein verneplan er ikkje bare negativt nytt for utbyggarar av småkraftverk. Styreleiar Isak Liland i Småkraftforeninga peiker på tre viktige avgjerder i innstillinga.

* Mulighet for konsesjonsbehandling av mikrokraftverk inntil 1 MW i alle verna vassdrag

* Mulighet for konsesjonsbehandling av småkraftverk inntil 3 MW i Bjerkreimsvassdraget

* Grensa for behandling i Samla plan er heva til 10 MW. 

– Det siste punktet er er svært arbeids- og tidsbesparande for mange utbyggarar, seier Liland. Men grensa i Bjerkreimsvassdraget er svært viktig. Blir denne grensa forvalta fornuftig, trur eg grensa vil bli gjeldane for alle verna vassdrag i framtida, seier han.