Isak Liland ny leiar

På Foreninga for norske småkraftverk sitt årsmøte 27.-28.april, blei Isak A. Liland valt til ny leiar. Over 100 personar var samla i Bodø der det var mange ulike seminar om småkraftverk.

Styret for 2004 ser då slik ut:
Isak Liland, styreleiar
Trygve Ebbing, nestleiar
Andreas Wessel, styremedlem
Rolf Amundsen, styremedlem
Trond Ryslett, styremedlem
Arne Rørå, styremedlem

Varamedlemer:
Kjell Knutsen
Gaute Nøkleholm
Egil Astad

Effektavgift for 2005
Kontingenten er i dag kr 500 for medlemmer i planfasen. For medlemmer i driftsfasen er kontingenten kr 4 pr. kVA med min kr 500,- og maks kr. 10 000,-

Styret foreslår at kontingenten fastholdes på samme nivå som i 2003.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.