Stortingsmelding om miljøvennlige gasskraftteknologier

Fredag la regjeringen fram stortingsmelding nr. 47 «Om innovasjonsverksemda for miljøvennlege gasskraftteknologiar mv.». Stortingsmeldingen tar opp tre sentrale energipolitiske problemstillinger; økt satsing på miljøvennlig gasskraftteknologi, utbygging av infrastruktur for gass, og et norsk-svensk pliktig sertifikatmarked for fornybar elektrisitet.