Småkraftverk kan bli stort

Småkraftverk kan gi like mye strøm som 3 gasskraftverk. Landbruks- og matminister Lars Sponheim åpnet i dag det første av en lang rekke planlagte småkraftverk. I følge NVE er potensialet for utbygging av småskala vannkraft på 5 TWh på kort sikt – dvs de kommende 10 åra. På noe lengre sikt, er potensialet 17 TWh.