Mulig å bygge ut fem TWh småkraft

NVE mener det kan det være mulig å bygge ut opp til fem TWh småkraft i løpet av en tiårsperiode. Foreløpige tall fra NVEs ferske nasjonale kartlegging viser at det kan være et potensial for små kraftverk på om lag 25 TWh i Norge til en utbyggingskostnad på under tre kroner per kilowattime. Da er det ikke tatt hensyn til miljø, eiendomsforhold eller kapasitet i nettet.