Har du problem med inntaket?

På oppdrag fra NVE har Institutt for vann og miljøteknikk på NTNU startet forskningsprosjektet ”Bedre utforming av inntak” (BEDUIN). Prosjektet skal kartlegge typiske problemer for inntak til småkraftverk og foreslå bedre løsninger. Nå trenger de hjelp fra kraftverkseiere med "probleminntak".

Inntak som blir tette av drivgods eller is er antagelig vanlige problem. Andre problem kan være at inntaket suger luft, eller at sand og stein kommer inn i inntaket. Nå (november 2004) er instituttet i gang med en spørreundersøkelse for å kartlegge ”probleminntak”. Resultatene fra undersøkelsen vil vi bruke til å avgjøre hvor behovet for forbedringer er størst, prioritere innsatsen etter det.

Vi trenger HJELP. Har du et probleminntak? Er du villig til å svare på noen spørsmål om inntaket? Hvis JA: kontakt Lars Jenssen på telefon 73 59 47 45 eller på e-post: lars.jenssen(at)ntnu.no. Vi vil da avtale tid for en spørreundersøkelse som vil ta ca 30 minutter.

Lars Jenssen
23.11.2004