Grønne sertifikat på høring

Olje- og energidepartementet har i dag sendt et utkast til lov om pliktige elsertifikater på ekstern høring. Lovforslaget legger til rette for et felles elsertifikatmarked med Sverige.
– Det er nødvendig å legge til rette for mer produksjon av fornybar elektrisitet. Den største gevinsten ved å etablere et felles elsertifikatmarked er muligheten for å utnytte landenes naturgitte fortrinn for etablering av fornybar elproduksjon. Dette gir muligheter for økt verdiskaping i Norge, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey.