NVE kartlegger småkraftressurser

NVE har utviklet en ny metode for digital ressurskartlegging av små kraftverk mellom 50 og
10 000 kW. Metoden bygger på digitale kart, digitalt tilgjengelig hydrologisk materiale og beregnede kostnader for de ulike anleggsdeler. Dette er brukt til å lage en ressursoversikt som angir mulighetene for småkraftverk i hvert fylke i landet.