Ytterligere forenkling av konsesjonsbehandlingen for småkraftverk

Regjeringen har i dag besluttet å heve grensen for NVEs konsesjonsmyndighet for små vannkraftverk fra 5 MW til 10 MW, melder olje- og energidepartementet i en pressemelding.