Tillatelse til bygging av småkraftverk i Rødneelva

Haugaland Kraft AS er i statsråd i dag gitt tillatelse til bygging av Rødne kraftverk i Rødneelva i Vindafjord kommune i Rogaland.
Småkraftverket vil utnytte vassdraget uten å etablere reguleringsmagasiner. Den årlige middelproduksjonen vil være om lag 36 GWh.