Endelig program til årsmøtet klart

Foreninga for norske småkraftverk BA (Småkraftforeninga) ønsker velkommen til årsmøte i Stavanger 12. – 13. april. Samtidig med årsmøtet avholdes det en fagkonferanse med aktuelle tekniske, økonomiske og næringspolitiske foredrag. I tillegg arrangerer vi en småkraftmesse hvor 30 – 40 aktører innen småskala vannkraft har stand.
Vi får også besøk av Olje- og energiminister Thorhild Widvey som vil redegjøre for regjeringens strategier for økt satsing på små kraftverk og et framtidig marked for el-sertifikater.

Program for fagkonferansen ser slik ut:

Tirsdag 12. april
09.00 – 11.00 Registrering.
Kaffe og wienerbrød blir servert.
11.00 – 11.15 Åpning av årsmøtet ved styreformann Isak Liland.
11.15 – 11.30 Presentasjon av distriktet ved Ordføreren i Gjesdal kommune.
11.30 – 12.30 Olje- og energiminister Thorhild Widvey. Regjeringens strategi for økt satsing på små kraftverk og et framtidige marked for el-sertifikater.
12.30 – 14.30 Lunch og besøk hos utstillere.
14.30 – 15.15 Elsertifikater og realisering av grønne verdier fra små vannkraftverk ved GreenStream Network Ltd, Inger Anne Blindheim.
15.15 – 16.15 Tilknyttingskostnad og tariffering av småkraftverk ved EC-Group, Svein Sandbakken.
16.15 – 17.00 Pause med kaffe og besøk hos utstillere.
17.00 – 17.30 Utfordringar ved auka innmating fra småkraftverk, Sunnfjord Energi ved Bjarte Kapstad.
17.30 – 18.00 Uavhengig rådgiving ved Opticonsult AS , Magne Eide
18.00 – 18.30 Pause med kaffe og besøk hos utstillere.
18.30 – 19.30 Årsmøte og valg for medlemmer av Småkraftforeninga. Se egen innkalling
20.00 Middag

Onsdag 13. april
08.30 – 09.15 Presentasjon av FoU-prosjekt 2004 og prosjekt for 2005 ved NVE.
09.15 – 09.45 Finansiering av kraftverk ved SpareBank 1 SR-Bank.
09.45 – 10.15 Pause med kaffe og besøk hos utstillere.
10.15 – 11.00 Ressursgrunnlaget for små kraftverk – hydrologiske analyser ved Marit Astrup fra NVE
11.00 – 11.15 Småkrafteieren sitt forhold til netteier ved styremedlem Rolf Amundsen
11.15 – 11.30 Pause med besøk hos utstillere.
11.30 – 11.45 Hva er verdien av fallretten? Ved styremedlem Trygve Ebbing
11.45 – 12.15 Presentasjon av lokalt byggeprosjekt. Gilja Kraftverk ved Oddvin Veen.
12.15 – 12.30 Vannkraftlaboratoriet ved NTNU , førsteamanuensis Ole G. Dalhaug
12.45 – 13.00 Oppsummering og avslutning ved styreformann Isak Liland.
13.00 – 14.00 Lunch

Busstur til kraftverk i nærområdet som tar ca 4 timer. Skal man være med på denne turen melder man seg på ved påmelding til årsmøte. Bussen kjører direkte til flyplassen etter turen og er der senest kl 17 30.
Vi besøker :
Gilja krafverk AS . Byggeår 2001, Pelton, fall 228 meter, 1500 kW og 7,6 GWh
Brekkestølen kraftverk AS. Byggeår 2000, Pelton, fall 315 meter, 1500 kW.
Holmane kraftverk . Byggeår 2005, Pelton 90 kW og fall 230 meter.
Skjæveland kraftverk AS. Byggeår 2005, fall 27 meter og 99 kW

Fra bussen får vi også informasjon og visning av:
Dirdal Kraft AS, byggestart våren 2005.
Byrkjedal kraftverk AS. Byggeår 2001, fall 115 meter og 650 kW
Vikeså kraftverk. Byggeår 2004, fall 106 meter og 4400 kW.

For årsmøtet er det fastsatt følgende dagsorden:
Sak 1 Styrets beretning for virksomheten i 2004
Sak 2 Regnskap 2004
Sak 3 Vedtektsendringer
Sak 4 Valg
Sak 5 Fastsettelse av styreleders, styremedlemmenes og varamedlemmenes
godtgjørelse
Sak 6 Styrets forslag til effektavgift

Småkraftmesse med utstilling fra ledende leverandører til kraftverksutbygging:
• Sira – Kvina kraftselskap. Boreteknologi.
• Sirdal kommune. Småkraftplanlegging.
• APS Norway AS – Rørgater.
• Saint-Gobain Vann og Avløp AS – Rørgater.
• Ahlsell Stavanger Rørhandel – Rørgater.
• Brødrene Dahl AS – Rørgater og ventiler.
• Helgeland Past AS – Rørgate.
• Karttjenester AS
• Marintech Energy AS – Kraftverk og Elektro.
• Sinus Elektro AS – Elektro.
• AS EL – TRADE – Generatorer.
• HYDROENERGI Kjell Joa as – Kraftverk
• Small Turbine Partner AS – Kraftverk.
• The James Leffel & CO – Kraftverk
• HydroPlan AS – HydroHrom – Kraftverk.
• WKV – Wasserkraft Volk AG – Kraftverk.
• Energi Teknikk AS – Kraftverk.
• Steis Energi AS – Kraftverk.
• Fadum Tekniske – BN Turbin AS – Kraftverk.
• Ryfylke Elektro AS – Turboinstitutt Slovenia – Kraftverk.
• Kap Horn Energi AB – Kraftverk.
• Opticonsult AS – Konsulent og prosjektering.
• Norconsult AS – Rådgivende ingenørfirma.
• Energipartner AS – Finansiering og krafthandel.
• Fjellkraft AS – Finansiering og utbyggingspartner.
• Sparebank 1 SR Bank – Finansiering.
• Mesta AS – Entreprenør.
• Ambio Miljørådgiving as
• Kluge Advokatfirma DA.
• Norsk Stanseindustri AS – Varebil innredning.
• GreenStream Networks AS – Sertifikathandel.
• Component Service AS – Generatorer.
• ABB AS – El.utstyr.
• Dulas LTD – Turbiner.
• Hydrothane Scandinavia AS – Inntaksrister.

Reise og hotell
For å skaffe best mulig priser på transport til Stavanger har vi en avtale med Berg-Hansen Reisebyrå på Sykkylven som vil koordinerer reiser slik at vi oppnår best mulig rabatter.
Vi oppfordrer derfor til å kontakte dem når det gjelder bestilling av reise for dem som er avhengig av det.

Når det gjelder hotell så bestiller det også gjennom Berg-Hansen.
Ring 70 24 55 50 og spør etter Janne Siem eller på e-post gruppe.sykkylven@berg-hansen.no og vis til årsmøte i Småkraftforeninga.

Prisen for hotell: Clarion Hotel Stavanger.
• Enkeltrom med fullpensjon: kr 1 490,- pr døgn.
• Dobbeltrom med fullpensjon kr 2 580.- pr døgn.
• Enkeltrom pr natt inkludert frukost kr 995.-pr døgn
• Dobbelttrom pr natt inkludert frukost kr 1195,-pr døgn.
• Dagspakke inkl lunsj og kaffe kr 365.-

Påmelding og deltageravgift:
Når det gjelder deltagelse er det bindende påmelding til NORSKOG innen 1. april på telefon 22 51 89 00 eller på e-post firmapost@norskog.no

Deltageravgift:
• Medlemmer: Gratis
• Ikke-medlemmer: kr. 400,-
• Utstyrsprodusenter og utstyrsleverandører: kr 2 500,-

Deltageravgiften bes innbetalt til Småkraftforeningas kontonr 2890.11.11466 innen 01. april 2005.

Vel møtt i Stavanger !