Velkommen til Norges største småkraftverksmesse

I forbindelse med vårt årsmøte arrangerer Småkraftforeninga en åpen fagkonferanse og minimesse med temaet produksjon av kraft fra mikro-, mini- og småkraftverk.

Konferansen starter tirsdag 12. april kl 11.00, og avsluttes med en befaring av lokale prosjekt etter lunsj den 13. april. Blant temaene kan bl.a. nevnes:

• Olje- og energiminster Thorhild Widvey gjør rede for regjeringens strategier og et framtidig marked for elsertifikater
• Omsetning av elsertifikater
• Nettilknytning og tariffering
• Finansiering
• Verdsetting
• Ressursgrunnlaget for små kraftverk
• Utbygging
• Presentasjon av FoU-prosjekter
• m.m.

I forbindelse med konferansen vil 40 leverandører innen rørgater, turbiner, konsulenttjenester og finansiering presentere seg og sine produkter

Påmelding skjer til Småkraftforeninga på telefon 22 51 89 00 / e-post: firmapost@norskog.no innen 1. april. For opplysninger om og bestilling av reise og hotell bes det ta kontakt med Berg-Hansens reisebyrå på telefon 70 24 55 50.

Vel møtt til årets viktigste begivenhet for fallrettseiere og kraftverkseiere!