NVE sjekker miljøeffekter

NVE legger i disse dager frem rapporten ”Miljøeffekter av små kraftverk”. Her har man kartlagt situasjonen for fugl, botanikk og bunndyr i ti små vassdrag i Rogaland og Telemark som ikke er utbygget.
Studiene i de ti vassdragene i Telemark og Rogaland har så langt ikke avdekket sjeldne eller truede arter i noen av vassdragene.