Storkontrakt til Teksal Automasjon

Teksal Automasjon AS har i dag signert rammeavtale med Småkraft AS, om å være deres ene-leverandør av Kontroll og Apparat anlegg til alle deres kraftverk.

Teksal Automasjon skal levere våre komplette styringssystemer, som tar i bruk det ypperste innen styring og overvåking. Ikke minst har vi lagt til rette for at systemene skal kunne fjernstyres og fjern opereres for å sikre optimal drift og minimal drifts og vedlikeholds kost.
Vi skal også levere komplette høy og lavspent –bryteranlegg, samt innstallasjon av komplett høy og lavspent system. De fleste høyspent system vil være 22 kV. Kontroll og apparat anleggene leveres ferdig idriftsatt. Vi går nå inn i en intens produktifiserings fase som vil gi oss det beste og mest kosteffektive produktet i markedet. Leveransene er av svært høy kvalitet og designet for 40 års levetid.

Vi anser dette som et gjennombrudd for vår satsing på Energi bransjen.
Vi har som mål for denne satsingen å være den beste uavhengige leverandøren av kontroll og apparat anlegg til energibrasjen. Vi skal levere til alle de leverandørene som ønsker vårt produkt. Vi skal ikke være total leverandør selv.

Kontrakten er på to år med opsjon på 2 + 2 år. I løpet av kontraktstiden forventer vi en omsetning i kontrakten på opp mot 50 millioner. Dersom opsjonene utøves, forventer vi at kontraktsverdien vil være over 100 millioner kr. Omsetningen i Teksal Automasjon har økt fra 22 mill i 2002, til 32 mill i 2004. Med denne kontrakten forventer vi at omsetningen vil fortsette å øke kraftig de neste årene.

Teksal Automasjon er ca. 40 ansatte og lokalisert på jæren sør for Stavanger. Vi leverer Automasjons systemer , Elektro tavler og Service tjenester til Energi bransjen, Industrien og Offshore.