Millionutbytte for Befring Kraft

Befring Kraft i Stardalen i Jølster har blitt eit lite eventyr for dei seks gardbrukarane som eig småkraftselskapet. På to har dei teke ut omlag to millionar kroner i utbytte, melder NRK Sogn og Fjordane.