Realiser de grønne verdiene i ditt småkraftverk NÅ!

Småkraftforeninga kan nå tilby sine medlemmer en eksklusiv avtale på eksport av fornybar energi (sertifikater) fra Norge til England på konkurransedyktige vilkår. Avtalen er inngått i et samarbeid med GreenStream Network AS.

Vi har lenge hørt om og ventet på den norsk/svenske ordningen for elsertifikater. Foreløpig ser det ut som om dette markedet vil starte opp i 2007, men ingenting er endelig vedtatt. Frem til markedet for elsertifikater blir en realitet er det gode muligheter for norske småkraftprodusenter å eksportere sine grønne verdier til andre europeiske sertifikatmarkeder. Småkraftforeninga har jobbet bevisst for å bedre situasjonen til utbyggerne som var tidligst ute. For øyeblikket ser det ut til at disse ikke får innpass i den norsk/svenske elsertifikatordningen. For disse viktige pionerene vil europeiske sertifikatmarkeder være en delvis erstatning på lengre sikt.

Småkraftforeninga har inngått en samarbeidsavtale med GreenStream Network AS (GSN) for tilrettelegging og formidling av de grønne verdiene. GSN er et nordisk megler- og analysefirma som opererer i flere europeiske sertifikatmarkeder, deriblant det svenske og det engelske. Selskapet er ledende innen sertifikathandel i Norden, har et stort nettverk av europeiske kunder, og ble i 2004 kåret til årets megler av det engelske magasinet ”Environmental Finance”.

GSN har skreddersydd et opplegg for Småkraftforeninga sine medlemmer for eksport av såkalte LEC sertifikater til England, hvor vi per i dag finner de høyeste sertifikatprisene. Alle kraftverk som har mindre enn 10 MW installert kapasitet kan i utgangspunktet selge sertifikater i dette markedet, men ordningen medfører i tillegg fysisk overføring av elektrisitet. Dette betyr likevel ikke at sertifikateksporten får konsekvenser for den salgsavtalen et småkraftverk måtte ha med sitt lokale kraftselskap. For produksjonsanlegg som er kvalifisert for den norsk/svenske elsertifikatordningen vil det engelske markedet bare være en midlertidig løsning – uten lange forpliktelser.

GSN bistår interesserte Småkrafteiere med utfyllende informasjon om dette tilbudet og tar også hånd om kraftoverføringen. Det kan forventes en nettopris pr sertifikat på rundt 1,1 Euro (1,1 Euro pr MWh). Et småkraftverk med årlig produksjon på 5 GWh vil dermed få årlige ekstrainntekter på rundt 44 000 kr.

Tilbudet er spesielt utviklet for Småkraftforeninga sine medlemmer eller de som blir medlem ved inngåelse av avtalen. For de som ikke er medlemmer i dag er vi sikre på at et medlemskap vil gi god fortjeneste. Effektavgiften (medlemskontingenten) regner du ut ved å lese av KVA- tallet på generatoren og multipliserer dette tallet med 4 kr/KVA. Dersom generatoren ikke har påstemplet KVA, bruker du maks kW og multipliserer med 1,18. Utover medlemskontingenten vil det ikke medføre noen kostnader i å delta i ordningen, men den enkelte Småkrafteier må selv bidra i prosessen med å akkreditere kraftverket for handel.

Den enkelte småkrafteier kan melde sin interesse for dette tilbudet ved å fylle ut skjemaet på neste side. GSN vil deretter ta kontakt og gi utfyllende informasjon samt assistanse i forbindelse med avtaler og akkreditering av produksjonsanlegg.

Har du spørsmål, ring Tore Dirdal i GSN på tlf 67 10 72 22.
Undertegnede kan også kontaktes på tlf 91 57 14 15 for generell informasjon om avtalen mellom Småkraftforeninga og GSN.
Med vennlig hilsen
Småkraftforeniga

Svein Peder Sund
Daglig leder

Klikk her for å laste ned responsskjema