Beregningsprogram for kraftverk

Øyvind Søyland har sendt inn beregningsprogram for kraftverk og en årsregnskapsmal for et kraftverk i Excel. Han håper at disse kan være til nytte for noen av kraftverk.net sine lesere.

Tapsberegningene gjelder for støpejern, PE, Glassfiber, det er brukt en såkalt rørfriksjonskoffisinet på 0.015 som skal være er et bra snitt. Denne faktoren kan variere noe +/- 40% men dette vil gjøre små utslag på totalen. For betongrør vil nok programmet være noe
for optimistisk.

Last ned programmet her

Legger også ved en årsregnskapsmal for et kraftverk. Det kan være et fint hjelpemiddel for å få et noenlunde inntrykk over økonomien (etter byggefasen er over), for de som skulle ønske det. De gule feltene i år 1 kan utfylles så kommer de automatisk for de andre årene. Man må gå inn på en lånekalkulator på nettet for å finne ut renter, avdrag for så å fylle disse inn på hvert år.
(Nå er ikke malen satt opp av en økonom, men en ingeniør, men den burde i grove trekk ikke være så langt fra sannheten)

Last ned budsjett-skjema