Stadig flere konsesjoner til småkraftverk

I første halvår av 2005 gav Norges vassdrags- og energidirektorat konsesjon for bygging av i alt 21 småkraftverk med et samlet utbyggingspotensial på 310 millioner kilowattimer (GWh) i året. Småkraftverk er kraftverk som har en effekt på mindre enn 10 MW. Dette er mer enn dobbelt så mange konsesjoner som ble gitt i fjor, og samlet kraftpotensial er nesten fem ganger så stort.