Vil nekte småkraft grøne sertifikat

Naturvernforbundet er imot grøne sertifikat for småkraftverk fordi dei meiner desse kan stå i vegen for satsinga på nye fornybare energikjelder, skriv Nationen.
– Vi fryktar at småkraftverk vil ha ei øydeleggjande effekt på marknaden, seier leiar i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken.