Husk grønne sertifikater!

– Langt flere bør hive seg på sertifikat bølgen (eksport av fornybar energi).
– Da Småkraftforeninga lanserte tilbudet i juni lå prisen pr. sertifikat på rundt 1,1 Euro pr. MWh. Uten å ville røpe eksakt pris, kan Green Stream Network AS som er megleren fortelle at den løpende prisen har steget gjennom sommeren og høsten. Dette bør få langt flere til å hive seg på sertifikatbølgen.
– Flere sitter fortsatt på gjerdet og har ubegrunnet frykt for skjemaveldet.

Responsen til Tore Dirdal i Green Stream i løpet av sommeren har vært god. Ca 24 kraftverk med en årlig produksjon på 120 GWh har meldt sin interesse. Småkraftforeningen sitter allikevel med en følelse at mange har ubegrunnet frykt for skjemaveldet og at det av den grunn har stoppet litt opp i innmeldingen. Dokumentasjonspapirene er nemlig på over 30 sider. I tillegg er all teksten på engelsk. Vi har lest igjennom sidene og med lettelse kunnet registrere at det er mye generell tekst og at spørsmålene som skal fylles ut er forholdsvis enkle og korte. Du må verken tilkalle regnskapsfører, jurist, språkviter eller ingeniør for å få dette til. Green Stream har dessuten laget en veileder på norsk som gir forklaring til spørsmålene. Flere av spørsmålene er heller ikke relevant for småkraftverk.

Det som går på spørsmål rundt komponentene i kraftverket har de fleste lett tilgjengelig i sine ring permer fra tidligere konsesjonssøknader og lignende.

Står man allikevel fast må man ikke være sen med å hive seg på tlf. til Tore Dirdal i Green Stream. De er svært innstilt på å hjelpe til slik at dokumentasjonen ikke skal være til hinder for avtaleinngåelse.