Dramatisk regjeringserklæring

De rød-grønne har i regjeringserklæringen antydet å begrense elsertifikatordningen til mikro- og minikraftverk og på denne måten skviset bort småkraftverk i størrelsesorden 1-10 MW.
(10 MW er EU`s definisjon av småkraft)
Dette er et brudd både med det norske og det svenske lovforslaget som foreligger og som har vært ute på høringsrunder.
For Småkraftforeninga er dette svært overraskende og oppleves som dramatisk. Dette er nok en gang vingling rundt vilkårene for småkraftnæringa som ikke er akseptabel og som skaper stor usikkerhet blant småkraftutbyggere.

Elsertifikatordningen har i lang tid vært bebudet med varierende dato for ikraftsettelse, mens vilkårene rundt ordningen i lang tid har vært gjenstand for diskusjon.
Etter nok en kuvending begynner hele saken å framstå som en politisk parodi.

At Senterpartiet er en av arkitektene bak denne endringen er svært overraskende. Dette er et kapitalt svik mot næringsdrift og –utvikling i distriktene.
Denne endringen medfører stopp for småkraftutbyggere med marginale prosjekter med installasjon over 1 MW. I tillegg vil denne endringen medføre tilpasninger av turbinstørrelse til regelverket, noe som betyr at vi får utbygginger som er tilpasset et skrivebordsvedtak og som ikke gir en maksimal effekt i forhold til hva en utbygging ellers kunne gitt (bl. a reduksjon av flomvannsproduksjon).
Dette er igjen meget dårlig samfunnsøkonomi.

Vår anbefaling er å snarest ta opp denne delen av regjeringserklæringen og få gjort en utredning av hvilke konsekvenser dette standpunktet medfører. Deretter anbefaler vi fortrinnsvis å sette regelverket likt svenskenes forslag, eller i hvertfall at grensen for elsertifikatordningene økes til 10 MW