Sår tvil om sertifikatmarkedet

Regjeringen er slett ikke sikre på om det blir noe felles elsertifikatmarked med Sverige. Samtidig pågår det aktiv lobbyvirksomhet for å påvirke utformingen av markedet, skriver EuroPower.