Elsertifikatmarkedet utsatt nok en gang

Avgjørelsene rundt det svensk/norske elsertifikatmarkedet er nok en gang utsatt og det synes nå umulig at dette kan innføres fra den tidligere angitte datoen som var tidfestet til 01.01.2007.
Svenskene kjører imidlertid ufortrødent videre med evalurering av sin ordning og skal ha sitt lovforslag klart til 22. mars.
Denne avgjørelsen er meget overraskende og en gedigen skuffelse for småkraftnæringen.

Elsertifikatordningen/grønne sertifikater har vært omtalt i bransjen i snart 10 år og det har i de senere år ikke vært et spørsmål OM ordningen skulle innføres, men NÅR.

Ordningen ble først tidfestet til å skulle innføres pr. 01.01.2006 av Olje- og energiminister Steensnæs. Ordningen ble imidlertid utsatt av Bondevik II-regjeringen v/statsråd Widvey i påvente av den svenske evalueringen av ordningen. Regelverket skulle så samordnes og en skulle gå et parallelt løp med Sverige med innføring av ordningen i et felles marked fra og med 01.01.2007.
Nå opplever vi altså at svenskene følger sin tidsplan med ordningen men at Norge ikke er klar med sine føringer. Dette til tross for at tidsplanen for ordningen har vært kjent lang tid i forveien.

I følge pressemeldingen fra OED så skal den norske regjeringen avklare sitt standpunkt til det felles sertifikatmarkedet " i løpet av kort tid". Småkraftforninga legger ikke noen forhåpninger i denne uttalelsen.
Med den historikken som ligger i denne saken så er det bare gudene som vet hvilken tidshorisont regjeringen legger til grunn med et slikt tidsbegrep.