Småkraftforeninga registrerer aktiviteten til medlemmene

Ved innbetaling av kontingent for 2006 har alle medlemmene fått tilsendt innmeldingsskjema. Småkraftforeninga ønsker at tidligere medlemmer også fyller ut dette og ikke bare nye medlemmer.

. Vi mener det er viktig å kunne si noe om medlemsmassen vår når vi møter politikere, media osv. Derfor håper vi alle medlemmer, både de i planfasen og de i produksjonsfasen, returnere skjemaet til sekretariatet vårt.

På skjemaet kan du også føre på tilleggsabonnement der hvor kraftverket ønsker tilsendt flere Småkraft- Nytt. Skjemaet kan også fylles ut ved å gå inn på ”Bli medlem”.