Lager bransjekatalog for småkraft

Småkraftforeninga ønsker å gjøre markedet innen småkraft mer oversiktlig. Derfor får organisasjoner og bedrifter nå muligheten til å bli med i en bransjekatalog.

Aktørene vil bli oppført i ulike kategorier (offentlige etater, private organisasjoner, utstyrsleverandører og tjenesteleverandører) slik at det skal være enkelt å finne frem.

En slik sammenstilling av aktørene vil gjøre det enklere for rettighetshaverne å få oversikt. Det kan gi flere valgmuligheter når de skal vurdere hvorvidt de vil bygge ut på egen hånd, samarbeide med andre eller leie ut fallretten for en årlig kompensasjon.

Prosjektet er støttet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og oppføringen vil derfor ikke koste deltakerne noe. Småkraftforeninga har utarbeidet et eget register og har nå sendt forespørsel på e-post til hele bransjen. Er det firmaer som nå ikke har fått e- post fra Småkraftforeninga har disse nå muligheten til å bli med likevel ved å klikke seg inn på vårt skjema her, fylle det ut og returner dette. Svarfristen er 28. februar.

Bransjeoversikten vil bli gitt ut i hefteform og distribuert til så mange utbyggere som mulig. Kartleggingen vil også bli gjort tilgjengelig via vårt medlemsblad som kommer ut i slutten av mars, samt på hjemmesiden www.smakraftverk.com

Vi legger opp til at oversikten ajourføres minst hvert andre år. Annonsering vil ikke forekomme i oversikten.