Felles sertifikatordning lar seg ikke gjennomføre

Siden januar har regjeringen hatt drøftinger med svenske myndigheter om deltakelse i et felles elsertifikatmarked. Etter disse drøftingene har regjeringen kommet fram til at et felles elsertifikatmarked med Sverige ikke lar seg realisere.