Årsmøtet nærmer seg

Foreninga for norske småkraftverk BA (Småkraftforeninga) ynskjer velkommen til årsmøte den 28. – 29. mars på Radisson SAS Royal Hotell Bryggen i Bergen. Samtidig med årsmøtet vert det arrangert ein fagkonferanse med aktuelle tekniske, økonomiske og næringspolitiske foredrag. I tillegg arrangerer vi ei småkraftmesse der 30 – 40 aktørar innan småskala vasskraft har utstilling.
Vi får også besøk av Statssekretær Anita Utseth som vil gjere greie for regjeringa sin strategi for auka satsing på små kraftverk og framtidige rammevilkår for bransjen.

Program for fagkonferansen ser slik ut:

Tirsdag 28. mars
09.00 – 11.00 Registrering.
Kaffe og wienerbrød blir servert.
11.00 – 11.15 Åpning av årsmøtet ved styreformann Isak A. Liland.
11.15 – 11.30 Presentasjon av Bergen og omland ved Ordførar Hermann Friele
11.30 – 12.30 Statssekretær Anita Utseth. Regjeringa sin strategi for auka satsing på små kraftverk og ein framtidig marknad for el-sertifikat
12.30 – 14.30 Lunch og besøk hos utstillarar.
14.30 – 15.15 Elsertifikatmarknaden – kva blir det til? ved Arne Jakobsen, GreenStream Networks AS.
15.15 – 15.45 Norske kraftprisar – Framleis prispress eller eit steg tilbake, Yngve Valle Pareto Securities ASA .
15.45 – 16.15 Tematisk konfliktvurdering av små kraftverk, Rune Flatby, NVE
16.15 – 17.00 Pause med kaffe og besøk hos utstillarar.
17.00 – 17.30 Tilknytting til nettet – tariffar og vilkår, Christina Sepulveda, NVE
17.30 – 18.00 Zero og Norges Naturvernforbund om småkraftverka sin plass i energisystemet. Debatt etter foredraga.
18.00 – 18.30 Pause med kaffe og besøk hos utstillarar.
18.30 – 19.30 Årsmøte og valg for medlemmar av Småkraftforeninga BA.
Innkalling postlagt 10. mars.
20.00 ‡ Middag

Onsdag 29. mars
08.30 – 09.15 Visning av ny småkraftfilm og presentasjon av FoU-prosjekt 2005 og i 2006, Torodd Jenssen, NVE.
09.15 – 09.45 Norden Energi AS. Kraftverksfinansiering som sikrar utviklinga i eigen regi v/Per Espen Watle og Roald Sjo.
09.45 – 10.15 Pause med kaffe og besøk hos utstillarar.
10.15 – 11.15 Valg av selskapsform i forhold til ny skattepolitikk
v/Advokat Ulf Sørdal, Advokatfirma DLA Nordic DA.
11.00 – 11.15 Uavhengig rådgjeving og prosjektering av små kraftverk. Leif Lia fra Sweco Grøner AS.
11.15 – 11.30 Pause med besøk hos utstillarar.
11.30 – 11.45 Medverknad frå det offentlege til grunneigarane ved småskala kraftutbygging. Presentasjon ved rådgjevar Per Moen, Fylkesmannen i Hordaland, landbruksavdelinga.
11.45 – 12.15 Presentasjon av lokalt kraftverk som har vore i drift ei tid.
12.15 – 12.30 Rettleiar for tilknytning av kraftverk på nettet ved Regionsjef Magne Norhagen, frå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
12.45 – 13.00 Oppsummering og avslutning ved styreformann Isak A. Liland.
13.00 – 14.00 Lunch

Påmelding
Når det gjelder påmelding, reiser, mat og hotell så bestiller det gjennom Berg-Hansen. Innmelding på eget skjema på www.kraftverk.net eller på telefon 70 11 10 17 til Randi Tomren Farstad.

Busstur til kraftverk
Busstur til kraftverk i nærområdet som tar ca 4 timer. Skal man være med på denne turen melder man seg på ved påmelding til årsmøte. Bussene kjører direkte til flyplassen og sentrum etter turen og er der senest kl 19 00.

Trengereid kraftverk. BKK. Nedslagsfelt 6,8 km2 og 206 meters fall, 1 stk Francis på 3,5 MW og 15,2 GWh. Ferdig utbygd 1986. www.bkk.no

Kraftkameratane AS. Hisdalen. Nedslagsfelt 12,5 km2 og 94 meter fall. 1 Francis på 0,56 MW og 2,4 GWh produksjon. Ferdig utbygd 2000.

Myra kraftverk. BKK. Nedslagsfelt 111 km2 og 20 meters fall, 1 stk Kaplan på 3,7 MW og 10 GWh. Ferdig utbygd 1988. www.bkk.no

Safa Fabrikker. 21,5 meters fall, 2 stk Francis på 1,1 MW og 20 GWh. Ferdig utbygd 2006. www.safa.no

Aspenes mikrokraftverk. Nedsalgsfelt 0,5 km2 og 95 meter fall, 1 stk Pelton på 55 kW og 0,13 GWh produksjon. Ferdig utbygd i 2005.

Stend kraftverk. BKK. Nedsalgsfelt 24 m2 og 33 meters fall, 1 stk Francis på 0,9 MW og 1,5 GWh. Ferdig utbygd 1913/1985. www.bkk.no

For årsmøtet er det fastsatt følgende dagsorden:
Sak 1 Styrets beretning for virksomheten i 2005
Sak 2 Regnskap 2005
Sak 3 Vedtektsendringer
Sak 4 Valg
Sak 5 Fastsettelse av styreleders, styremedlemmenes og varamedlemmenes
godtgjørelse
Sak 6 Styrets forslag til effektavgift

Småkraftmesse med utstilling av ledende leverandører til småkraftverk :
• Småkraftforeninga BA www.kraftverk.net
• APS Norway AS – Rørgater.
• Marintech Energy AS – Kraftverk.
• Kap Horn Energi AB – Kraftverk
• Small Turbine Partner AS – Kraftverk.
• ABB AS Divisjon Kraft – EL utstyr.
• AS EL – TRADE – Generatorer.
• Opticonsult AS – Konsulent.
• Fylkesmannen I Hordaland, landbruksavdelinga
• Fadum Tekniske AS – Kraftverk.
• Helgeland Past AS – Rørgater.
• ABS Norge AS
• Bevi AB – Generatorer.
• Stadt AS – Generatorer
• Brødrene Dahl AS – Rørgater og ventiler
• Energipartner AS – Finansiering og krafthandel.
• Ahlsell – Rørgater og ventiler.
• Mesta AS – Entreprenør.
• Ryfylke Elektro AS – Turboinstitutt Slovenia – Kraftverk.
• Bystøl AS – Rådgivende ingeniørfirma.
• Sweco Grøner AS – Rådgivende ingeniørfirma.
• GreenStream Networks AS – Sertifikathandel.
• Karsten Moholt AS – Generatorer.
• Hordaland Rørteknikk AS – Rørgater
• HydroPlan AS og HydroHrom – Kraftverk.
• Hobas Scandinavia AB – Rørgater.
• Industri Link AS og Norturbin AS – Kraftverk.
• James Leffel Co – Kraftverk.
• Ing.Ivar Pettersen AS – Elektro.
• Entreprenørservice AS – Borring av vannveier i fjell
• Minikraft AS – Kraftverk.
• Energi Teknikk AS – Kraftverk.
• Sain-Gobain Vann og Avløp AS- Rørgater og ventiler.
• Energipartner AS.
• Rovas AS – Kraftverk.
• Hydroenergi Kjell Joa AS – Kraftverk.
• Europower & Energi Forlag AS

Vel møtt i Bergen!