Prosjekter får forlenget byggefrist

Gledelig melding fra NVE! På grunn av usikkerheten rundt etableringen av et grønt sertifikatmarked, har NVE besluttet at kraftverksprosjekter som ikke er realisert innenfor fristen på fem år, får en utsettelse på tre år fra 1. januar 2006.

Forsinkelsene og usikkerhet knyttet til El- sertifikat ordningen og evt. begrensninger i effektstørrelse gjorde at Juvåna fallrettighetslag BA i Nissedal ba om en forlenging av byggetillatelsen sist høst.

. Da de fikk avslag på denne søknaden av NVE Region Sør, anket man til Departementet og la sammen med Småkraftforeninga trykk på for en prinsipiell avklaring i favør utbygger.

10. mars fikk Juvanå fallrettighetslag ved sekretær Sverre Tveit brev fra NVE, der de skriver at ”NVE har besluttet at kraftverksprosjekter som på grunn av usikkerheten rundt etablering av et grønt sertifikatmarked ikke er realisert innenfor fristen på fem år får en utsettelse på tre år fra 1.1.2006.”

I tilknytning til Juvanå prosjektet skriver de: ”NVE omgjør derfor sitt vedtak av 8.12.2005 og gir med dette utsettelse på fristen for bygging av kraftverk ved utløpet av Bjønntjønn i Heimdøla, Nissedal kommune, Telemark med tre år til 31.12.2008.”

Fullt gjennomslag med andre ord!