Grunnrenteskatt – bunnfradrag

Det arbeides nå for å få innført et bunnfradrag i grunnrentebeskatningen for småkraftverk istedenfor dagens faste grense på 5500 kVA.. EBL og Statkraft arbeider med å visualisere problemstillingen overfor våre politikere og Småkraftforeninga fortsetter det arbeidet som vi over lengre tid har holdt på med i denne saken.

Dagens regler tilsier at et småkraftverk med installasjon over 5500 kVA blir underlagt grunnrentebeskatning. Denne grensen gjør at en del utbygginger tilpasses skattegrensen og at småkraftverk som kunne hatt en installasjon på opptil 8 MW nå skaleres ned til 5 MW for å unngå grunnrentebeskatning. Dette er samfunnsøkonomisk meget uheldig.

Småkraftforeninga har i 2003/2004 tatt denne saken opp med OED og Finansdepartementet med forslag om å innføre grensen på 5500 kVA som et bunnfradrag istedenfor som en nedre grense for grunnrentebeskatning. Dette synspunktet er også faglig understøttet i brev fra NVE til OED ført i pennen av Jens Abel.
Småkraftforeninga fikk ikke gjennomslag for denne saken på det tidspunkt, men har gjentatt argumentasjonen hvor muligheten har gitt seg i tiden etter.

Saken har imidlertid nå kommet veldig på dagsorden, delvis som følge av at pressen har satt fokus på problemstillingen. De praktiske følger av denne grensa kommer nå til syne og alle kan se hvor uheldig dette virker. Vi får skattetilpassede og ikke energitilpassede utbygginger, dette er samfunnsmessig og samfunnsøkonomisk svært uheldig.
I tillegg er det også et faktum at det er helt eller delvis offentlig eide selskaper som er ivrigst til å tilpasse sine utbygginger til skattereglene, og da blir hele saken nesten "for dum".

Regjeringen har nå lansert en "feed-in – ordningen" hvor det er bebudet at ordningen skal gjelde for de første 3 MW for alle småkraftverk. Dette er en fornuftig måte å sette en grense for å unngå suboptimalisering av småkraftutbygginger.
Det er nettopp et tilsvarende system vi ønsker ved beregning av grunnrenteskatten. Vi mener at grunnrenteskatten for småkraftverk bør beregnes etter at det er gitt et bunnfradrag på 5500 kVA. Dette er utvilsomt samfunnsmessig og energimessig det mest fornuftige.
For staten har dette av svært liten og nærmest ingen provenymessig betydning.

Småkraftforeninga kommer med det første til å utferdige og sende ytterligere en henvendelse for å prøve å få endret regelverket på det angjeldende punkt i denne saken.