Nye forslag til faglige retningslinjer

NVE har nå utarbeidet forslag til faglige retningslinjer for utarbeidelse av fylkesvise planer for småkraftverk. Småkraftforeninga kommer til å utarebeide høringsuttaelse på forslaget og sende inn.
Høringsfristen er satt til 10.11.2006