Skuffende statsbudsjettet

Produksjon av kraft fra mikro-, mini- og småkraftverk er lovet en innmatingstariff på 4 øre pr kWt

4 øre pr kilowatt time levert er et betydelig stykke fra de 20 ørene som utløses ved grønne sertifikater i det svenske systemet. Et system som på det nærmeste har vært forventet å komme i Norge de siste fire årene.

Konsekvensen av lav innmatingstarriff er at færre potensielle utbyggere våger å bære risikoen alene, men finner samarbeidspartnere utenfor distriktet. Det er god distriktspolitikk å sørge for at verdiene tilfaller stedet der de faktisk er skapt.

Dette kan vanskelig betegnes som annet enn skuffende. Historien om de grønne sertifikatene i Norge har blitt til ”de ti høns som ble til en fjær”.

Nå foreligger om ikke annet et ubetydelig resultat, og satsingen kan reddes av høye strømpriser.

Det viktigste tiltaket som kan gjøres fra offentlig side er nå å sørge for at NVE får økt saksbehandlingskapasitet, i tillegg til å få innført delegert konsesjonsmyndighet til kommunene for saksbehandling av mikro- og minikraftverk.