Fortsatt kapasitetsproblemer hos NVE

Adm.dir. Agnar Aas i NVE uttalte freidig før Jul at NVE ikke skulle være noen propp i konsesjonssystemet. NVE uttalte videre at de skulle klare 100 konsesjonssøknader i året. I følge oppslaget i Nationen lørdag, er de gått tilbake på dette og konsesjonskøen har vokst fra 250 til 300 søknader på fire måneder! NVE klarer heller ikke i år mer enn om lag 50 søknader, hvilket innebærer en saksbehandlingstid på inntil 6 år!

Småkraftforeninga mener at det dette ikke er akseptabelt. En så lang saksbehandlingstid vil opplagt bremse utbyggingen av ren småskala vannkraft. Småkraftforeninga mener det må foretas en ytterligere styrking av NVE sitt saksbehandlningsapparat, og Småkraftforeninga ønsker en dialog med NVE for å se på hva som kan gjøres for å redusere saksbehandlingstiden.

FNs klimarapport viser at utslippene av CO2 drastisk må reduseres radikalt de nærmeste årene. Det blir dermed et paradoks at det norske byråkratiet for fremstilling av den reneste kraften vi har, nemlig småskala vannkraft, øker. I stedet burde småkraften stimuleres kraftig slik at vi kan unngå at det bygges gasskraftverk uten CO2 fangst og at vi også kan erstatte importen av ekstremt CO2-forurensende kullkraftverk i Danmark og andre europeiske land.

Link til avisartikkel i Nationen: http://www.nationen.no/naeringsliv/article2563680.ece?service=print