Småkraftforeninga i møte med ENOVA

Daglig leder og styreleder i Småkraftforeninga møtte i onsdag 7/2 Enova for å diskutere et mulig nærmere samarbeid. Enova blir som kjent ansvarlig for den nye innmatningsordningene som er planlagt å tre i kraft i 2008. Enova får med dette små skala vannkraft inn i sine programmer, og får dermed felles mål med Småkraftforeninga om å utløse mer småskala vannkraft.

Småkraftforeninga og Enova vil inngå et nærmere samarbeid slik at vi kan utnytte felles kompetanse og virkemidler. Småkraftforeninga la vekt på problematikken med nettkapasitet m.v. Vi diskuterte også svakheter med den mulig forestående innmatningsordningen som altså Enova vil få det operative ansvaret for.