Småkraftforeninga har fått ny logo

Småkraftforeninga har ønsket å utvikle en ny logo som gjør at Småkraftforeninga kan fremstå på en mer gjennomført og stilsikker måte. Småkraftforeninga har ønsket en logo som øker inntrykket av profesjonalitet og tyngde. Vi ønsket også en logo som lett kan assosieres med foreninga, og som vil være motstandsdyktig og varig over tid. Daglig leder utfordret to utdanningsinstitusjoner innen grafisk design samt innhentet et tilbud fra et profesjonelt grafisk studio.

Vinnerutkastet ble utviklet av student Tom Atle Bordevik ved Høyskolen i Buskerud. Bordevik driver firmaet Boheme Design (www.bohemedesign.no) ved siden av studiene, og har klare ambisjoner om å utvikle dette til en levevei. Bordevik er 36 år og kommer fra Drammen. Han har klatring som sin store hobby og har blant annet vært medforfatter på fire bøker om klatreruter i Telemark og Buskerud. Bordevik fikk i utgangspunktet helt frie tøyler og ble kun informert om hva Småkraftforeninga er og hva våre medlemmer produserer, nemlig småskala miljøvennlig vannkraft. Både styret og daglig leder synes Bordeviks logoforslag er både treffende og spennende. Logoen er visuelt klar, enkel og tidsmessig slitesterk. Logoen har dessuten en miljømessig god profil.

Designerens egen beskrivelse av logoen:

”Jeg har valgt å se bort fra alt det tekniske rundt kraftverk og kraftproduksjon til fordel for det viktigste av alle forutsetninger for fremstilling av vannkraft, nemlig rennende vann. Jeg endte opp med en løsning som forestiller en elv som er formet som en S, som renner gjennom et landskap. Jeg mener dette bygger opp rundt vannkraft som en miljøskånsom form for energiproduksjon.

Den BLÅ representerer vannet og den gulbrune representerer naturen vannet renner gjennom. Disse to fargene står godt sammen, og gir sammen med utformingen et enkelt stilistisk uttrykk.

Det er mitt håp at betrakteren av logoen oppfatter den som ”ren” i dobbelt forstand. Med dette tenker jeg både på den miljømessige siden, og den rent utformingsmessige. Jeg utformet logoen for at denne skal være med på å bygge opp ett inntrykk av en ryddig og seriøs organisasjon. På denne måten kan logoen være med på å bygge opp Småkraftforeningas image og identitet. Dette er jo selvsagt avhengig av mye mer enn en logo, men jeg oppfatter foreningen som en liten forening med store muligheter i fremtiden. Deres nye logo er bare et hjelpemiddel for å gjøre organisasjonen synlig, og for å bli en merkevare. Om dere opptrer klokt så vil verdien av logoen øke som en merkevare foreningens medlemmer vil være stolte av å være en del av, men også en logo samfunnet for øvrig ønsker å assosieres med.”

Jeg synes den nye logoen passer til Småkraftforeningas profil og er svært fornøyd med hvordan Bordevik løste oppgaven. Jeg håper også logoen faller i smak hos Småkraftforeningas medlemmer. Jeg vil nytte det logomateriellet Bordevik har utarbeidet til å profilere Småkraftforeninga på en mer aktiv måte enn tidligere. Forhåpentligvis vil det være med på å synliggjøre Småkraftforeninga mer i media, på ulike konferanser og seminarer slik at Småkraftforeninga vil fremstå tydligere både for medlemmene og for omverdenen. Det igjen vil forhåpentligvis bidra til øke vår næringspolitiske gjennomslagskraft.