Feed-in støtten er nominell

Som delvis ventet (og fryktet) bekreftet Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen på en pressekonferanse om Enovas resultatrapport i går, at den varslede feed-in støtten er i nominelle verdier, dvs. at beløpene blir ikke justert for inflasjonen. Enoksen gjentok også at støttenivåene på 4, 8 og 10 øre/KWh for henholdsvis vannkraft, vindkraft og biokraft ligger fast.

Dette betyr at støtteordningen vil ha en avtakende effekt dersom vi forutsetter en inflasjon i 15 år fra og med 2008.

Enoksen sa også at han er villig til å øke bevilgningene til Enova dersom det trengs mer penger for å nå målet om 30 TWH innen 2016.