Årsmøteinnkallelsen er utsendt

Innkallingen til årets årsmøtearrangement er sendt ut med Posten i dag (2. mars 07). Forhåpentligvis får alle som er medlemmer av Småkraftforeninga innkallelsen tidlig i neste uke. Merk at kun de som har betalt medlemskontigenten/effektavgiften for 2007 innen 20. mars, er stemmeberettiget på årsmøtet.

Dersom det er noen som ikke har mottatt årsmøtepapirene innen uke 9, og som mener at de skulle hatt dem, bes de kontakte daglig leder i Småkraftforeninga. Det sendes kun ut ett sett per medlemsskap/kraftverk.