NVE arrangerer seminar om småkraft og konsesjonsbehandling

25. og 26. april arrangerer NVE seminar om konsesjonsprosessen ved bygging av småkraftverk. Seminaret har som målsetning at saksbehandlingen skal skje så smidig som mulig, hvilket forutsetter en så komplett konsesjonssøknad som mulig. Seminaret vil gå gjennom de krav som settes til søknaden fra NVEs side. Invitasjonen til seminaret finnes her: http://www.nve.no/FileArchive/366/Småkraft%20og%20konsesjonsbehandling.pdf

Småkraftforeninga mener dette er et fint initiativ fra NVE og kommende konsesjonssøkere bør vurdere å få med seg dette seminaret.