Framleis ledige plassar på messa

I samband med årsmøtet vårt arrangerer Småkraftforeninga ein open fagkonferanse med hovedtema fremtidige rammevilkår for norsk småkraftproduksjon og ei småkraftverksmesse.Det er fortsatt mogleg å melde seg på arrangementet, men all påmelding må
betalast med kredittkort. Legg inn kortopplysningar i påmeldingsskjemaet. Siste frist for påmelding er måndag 12. mars kl 12.

Tema fagkonferansen:
• Leiar av Energi- og miljøkomiteen Gunnar Kvassheim gjer greie for framtidige rammevilkår for norsk småkraftproduksjon.
• Omsetning av dei ”Grønne verdiane” i ein internasjonal marknad.
• Adm. dir. Eli Arnstad i Enova redegjør for innmatningordninga.
• Effektiv bruk av høgspentnettet, kostnadsfordeling og finansiering.
• Kostnader ved driftsavbrot.
• Korleis unngå uforutsett driftsstans.
• Den nordiske kraftmarknaden, handel i marknaden og tolking av informasjon frå Nord-Pool sine nettsider.
• Bygging av kraftverk i verna vassdrag.
• Avslutning med busstur til lokalt kraftverk og omvisning på Vannkraftlaboratoriet NTNU i Trondheim.

Les heile programmet her.

På småkraftmessa vil om lag 40 leverandører innen rørgater, turbiner, konsulenttjenester og finansiering presentere seg og sine produkter

Påmeldingsfrist: 1. mars 2007.
For opplysninger om og bestilling av reise og hotell bes det ta kontakt med Berg-Hansens reisebyrå på telefon 70 11 10 00 eller www.kraftverk.net

Vel møtt til årets viktigaste hending for fallrettseigarar og kraftverks- eigarar!