Det nye styret i Småkraftforeninga

Årets årsmøtevalg i Småkraftforeninga foregikk uten den store dramatikken. Isak Liland, Sirdal ble gjenvalgt med akklamasjon som styreleder for to nye år. Trond Ryslett fra Austefjorden i Volda ble valgt som ny nestleder.

Ny i styret er Rune Nydal fra Holsen i Sunnfjord. Han erstatter Andreas Wessel, Nittedal som går ut av styret. Øvrige styremedlemmer er Magnar Lussand fra Granvin i Hardanger, i tillegg til Rolf Amundsen og Gaute Nøkleholm som begge er oppnevnt av NORSKOG.

Inge Fjalestad, Vrådal i Telemark ble valgt som ny vararepresentant.