Småkraftforeninga har fått et lokallag

Den største nyheten på årsmøtet var at Småkraftforeninga har fått sitt første lokallag. Småkraftforum Vest inngår nå som et formelt lokallag av Småkraftforeninga etter at årsmøtet gjorde en vedtektstilpasning for å gjøre plass til slike lag.

Det er et økende press på å engasjere seg lokalt. Både de nye fylkesvise retningslinjene for småkraftverk og ikke minst de 9 nylig opprettede vannregionutvalgene, representerer nye arenaer hvor småkraftinteressene må ivaretas. Det vil nå bli lettere i alle fall i Sogn og Fjordane. Trolig vil det skje en utvikling også i andre steder i landet hvor det lokalt finnes sterke småkraftmiljøer.

Småkraftforeninga hilser slike lokallag velkomne, og tror at foreninga blir mer komplett og ikke minst mer slagkraftig når vi kan lobbe både lokalt/regionalt samtidig som vi arbeider mot de sentrale beslutningstakerne.